Vers af dagen

Amos 5:4
Thi så siger HERREN til Israels Hus: Søg mig, så skal I leve!