A A A A A

Verš ze dne

Zacharjáš 8:21
Jedni budou říkat druhým: "Jdeme prosit všemocného Hospodina, aby nám projevil svou přízeň. Pojďte a připojte se k nám."