A A A A A

Verš ze dne

Filemonovi 1:7
Tvá láska, bratře, mi způsobila velkou radost a povzbudila mne. Potěšil jsi tím srdce všech věřících.