A A A A A

Verš ze dne

1 Timoteovi 6:17
Důtklivě varuj všechny majetné, aby si na nejistém majetku nezakládali a raději upírali naději k Bohu, který na všechny naše potřeby štědře pamatuje.