A A A A A

Verš ze dne

Přísloví ११:२५
Štědrému člověku se bude dobře dařit a kdo občerstvuje, bude sám občerstven.