A A A A A

Verš ze dne

Kazatel 7:10
Neříkej: Čím to je, že dříve to bylo lepší než dnes? To není moudré, když se tak ptáš.