A A A A A

Verš ze dne

Ezechiel 36:23
Ukážu obyvatelům národů, před nimiž jste mě znesvětili, jaký skutečně jsem. Až vám před jejich užaslým zrakem prokážu svou přízeň, pak poznají, že jedině já, Panovník Hospodin, jsem skutečný Bůh.