A A A A A

Verš ze dne

Jeremjáš 22:29
v osmnáctém roce své vlády pak nechal odvést osm set třicet dva obyvatel Jeruzaléma,