A A A A A

Verš ze dne

Matouš 6:6
Když se chceš modlit, jdi domů, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Otci, který je tam s tebou. A On, který vidí i to, co je skryto, tě vyslyší.