A A A A A

Verš ze dne

2 Mojžíšova 6:30
Mojžíš však tenkrát Hospodinu namítl: "Vždyť vůbec neumím dobře mluvit, proč by mě faraón měl poslouchat?