A A A A A

Verš ze dne

Římanům 6:3
Kdo se bytostně spojil s Kristem, má účast jak na jeho životě, tak hlavně na jeho smrti,