A A A A A

Verš ze dne

Jan 6:29
"Bůh od vás žádá jenom jedno," odpověděl."Věřte v jeho Syna, kterého poslal!"