A A A A A

Verš ze dne

Lukáš 6:28
Přejte dobré věci těm, kteří vás proklínají, a modlete se za ty, kteří vám činí bezpráví.