A A A A A

Verš ze dne

1 Mojžíšova 6:22
Noe Boha pozorně vyslechl a udělal všechno podle toho, jak mu řekl.