A A A A A

Verš ze dne

1 Korintským 6:19
Mějte na paměti, že vaše tělo je chrámem svatého Ducha, který v něm bydlí a kterého vám dal Bůh.