A A A A A

Verš ze dne

2 Letopisu 6:18
Dobře vím, že Bohu nelze vybudovat příbytek na zemi mezi lidmi. Vždyť ani celé nekonečné nebe tě nedokáže obsáhnout, jak by to tedy mohl dokázat chrám, který jsem vystavěl.