A A A A A

Verš ze dne

Římanům 5:5
A to není klamná naděje, protože Bůh nám dal svého Ducha a ten v nás probouzí lásku.