A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 5:3
Nejenom hudbu, slyš i moje slova, můj Králi, Bože všemocný, má píseň, to je modlitba.