A A A A A

Verš ze dne

1 Tesalonickým 5:23
Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost - ducha, duši i tělo - zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus.