A A A A A

Verš ze dne

Kazatel 5:2
Jako se přemíra práce projeví ve snu, tak se bláznovství hlupáka ukáže v jeho mnohomluvnosti.