A A A A A

Verš ze dne

Marek 5:19
Ježíš však odmítl: "Jdi domů ke své rodině a řekni všem známým, jaké dobrodiní ti Bůh prokázal a jak se nad tebou slitoval."