A A A A A

Verš ze dne

Efezským 5:15
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte lehkomyslní, ale moudří.