A A A A A

Verš ze dne

Přísloví 4:27
Neuchyluj se napravo ani nalevo, své nohy zdržuj od zlého.