A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 69:6
Bože, ty znáš moji nemoudrost a žádné z mých provinění není před tebou skryto.