A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 103:12
A jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdálil naše přestoupení.