A A A A A

Verš ze dne

Koloským 1:16
Jen díky jemu a kvůli němu bylo stvořeno vše,říše pozemská i nadpozemská,svět viditelný i neviditelný s jeho bytostmi.