A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 121:7
Hospodin tě uchrání ode všeho zlého, uchrání i duši tvou.