A A A A A

Verš ze dne

Izajáš 51:6
Pozvedněte svůj zrak k nebi a pohleďte také dolů k zemi. Zatímco nebesa se rozplynou jako dým, země zvetší jako obnošený šat a její obyvatelé zahynou jako mouchy, má záchrana bude věčná a má spravedlnost nikdy neskončí.