A A A A A

Verš ze dne

Koloským 1:17
V něm má všechno svůj začátek i své trvání.