A A A A A

Verš ze dne

Židům 2:14
Protože sourozence spojuje tělo a krev, stal se i Ježíš člověkem,