A A A A A

Verš ze dne

Římanům 7:24
Jak ubozí jsme my lidé! Což neexistuje vysvobození z tohoto nešťastného otroctví?