A A A A A

Verš ze dne

Římanům 15:30
Chci vás ještě poprosit, milí bratři, modlete se za mne,