A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 98:1
(Žalm Davidův.) Zpívejte Hospodinu píseň novou, podivuhodné věci učinil. Svou mocí a pokynem svaté ruky zvítězil.