A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 75:1
(Asafova píseň pro sólového zpěváka na nápěv „Nevyhlazuj“.)