A A A A A

Verš ze dne

Jan 3:17
Bůh svého Syna neposlal proto, aby svět odsoudil, ale zachránil.