A A A A A

Verš ze dne

Římanům 16:27
Nade vše moudrému Bohu věčná sláva za Ježíše Krista.Váš Pavel