A A A A A

Verš ze dne

2 Korintským 5:21
Na toho, který se nikdy nedopustil ničeho špatného, přenesl Bůh všechnu naši špatnost a jeho spravedlnost přenesl na nás.