A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 68:3
Vyvanou jako dým. Jako se taví vosk v ohni, tak zhynou před Bohem ti, kdo působí zlo.