A A A A A

Verš ze dne

Přísloví 1:1
Toto jsou přísloví izraelského krále Šalomouna, Davidova syna.