A A A A A

Verš ze dne

1 Janův 2:5
V tom, kdo se řídí jeho slovem, se uskutečňuje Boží záměr. Poslušnost je dokladem naší sounáležitosti s ním.