A A A A A

Verš ze dne

Žalmy ५:११
Chytnou se ale do svých vlastních pastí, už napáchali dost, zastav je Pane, dělají všecko tobě navzdory.