A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 130:7
Důvěřuj, Izraeli, v Hospodina, neboť Bůh je milosrdný a vždy ochotný tě spasit.