A A A A A

Verš ze dne

Skutky Apoštolské 4:31
Ještě během této modlitby se pod nimi zachvěla země a všichni shromáždění byli naplněni svatým Duchem. A tak dále odvážně hlásali Boží poselství.