A A A A A

Verš ze dne

Jozue 1:9
Potom se obrátili proti Kenaancům sídlícím v horách v Negebu a také bojovali v Přímořské nížině.