A A A A A

Verš ze dne

Efezským ۴:۲۲
je vám jistě jasné, že musíte odhodit svůj dřívější způsob života - honbu za požitkem vlastního zkaženého"já", na jejímž konci číhá záhuba -