A A A A A

Verš ze dne

1 Petrův 4:11
Jsi povolán kázat Boží pravdy? Potom ať tvá řeč je poselstvím od Boha. Jsi povolán, abys pomáhal druhým? Dělej to tedy s veškerou energií, kterou ti Bůh dává, aby On byl oslaven v Ježíši Kristu. Jemu patří všechna sláva a moc navždy. Amen.