A A A A A

Verš ze dne

Jan 12:46
Přišel jsem na svět jako světlo, a kdo ve mne uvěří, nezůstane ve tmě.