A A A A A

Verš ze dne

3 Mojžíšova 19:31
Nebudete se obracet k vyvolavačům duchů, aniž se budete pídit po jasnovidcích k znečišťování se jimi; já jsem Hospodin, váš Bůh.