A A A A A

Verš ze dne

Jób 8:9
(vždyť my jsme od včer ejšk a a nevíme nic, ano, naše dni jsou stínem na zemi),