A A A A A

Verš ze dne

Nehemjáš 9:5
A Lévíovci, Jéšúa a Kadmíél, Bání, Chašavnejá, Šerevjá, Hódijjá, Ševanjá, Petachjá řekli: Vstaňte, velebte Hospodina, vašeho Boha od věčnosti po věčnost - a no, nechť se jmou velebit jméno tvé slávy, jež je vyvýšeno nade všechno velebení a dobrořečení!